Bladraap

Bladraap - Brassica rapa var. silvestris - Leafy turnip - Rübsen - Navette
Zaaizaad hoeveelheid
3-6 kg/ha
Zaaitijd
Voorjaar tot midden najaar
Zaaidiepte
1-2 cm
Rijen afstand
Zoals granen
Bemesting
50 kg N/ha 15 kg P/ha 15 kg K/ha
Rassen
Avalon

Bladraap is qua plant vergelijkbaar met de stoppelknol met dat verschil dat de wortel geen knol vormt maar een penwortel.

Bladraap is geschikt als snelgroeiende groenbemester na maïs of als voedergewas. Als voedergewas is de beste zaaitijd de eerste helft van augustus. Er kan zowel breedwerpig als op rijen worden gezaaid met een pneumatische zaaimachine, de hoeveelheid zaaizaad is ± 1,5 kg per hectare. Bladraap wordt voornamelijk vers gevoerd, dit gebeurt door voedering op stal of door middel van rantsoen-beweiding. Stikstofbemesting moet niet te laat worden gegeven, dit kan leiden tot een verhoogd nitraatgehalte wat slecht is voor het vee. Als groenbemesting is bladraap zeer geschikt. Wel is er dan meer zaaizaad nodig, ± 5 kg per hectare. Een goede bemesting is belangrijk. Ten opzichte van bladkool geeft bladraap een veel vlottere grondbedekking. Een teelt bladraap na maïs heeft weinig last van vorst.