Stoppelknol

Stoppelknol - Brassica napus var. rapa - Stubble turnip - Herbstrübe - Navette
Zaaizaad hoeveelheid
1-2 kg/ha bij afgrazen, 5 kg/ha als dekvrucht
Zaaitijd
Laat in de zomer tot midden herfst
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals granen
Besmesting
50-80 kg N/ha 25 kg P/ha 25 kg K/ha
Rassen
Delilah, Rondo, Samson, White Star

De stoppelknol is een traditioneel stoppel- en voedergewas. De beste zaaitijd is de eerste helft van augustus. Er kan zowel breedwerpig als op rijen worden gezaaid, de hoeveelheid zaaizaad is ± 1,5 kg per hectare. Stoppelknollen worden voornamelijk vers gevoerd, dit gebeurt door voedering op stal of door middel van rantsoenbeweiding. Een flinke stikstofbemesting verhoogt de opbrengst van het blad meer dan van de knol. Stikstofbemesting moet niet te laat worden gegeven, dit kan leiden tot een verhoogd nitraatgehalte wat slecht is voor het vee. Als groenbemesting zijn stoppelknollen ook zeer geschikt. Wel is er meer zaaizaad nodig, ± 5 kg per hectare. Een goede bemesting is belangrijk. Na een zachte winter kunnen ondergeploegde knollen gaan doorschieten. Dit wordt grotendeels voorkomen door zorgvuldige bewerking.

DELILAH

Dit heelbladig ras heeft een halflange witte knol. Het ras heeft een goede drogestofopbrengst en kan vroeg geoogst worden. Delilah heeft een goede nachtvorstresistentie.

RONDO

De knol van dit ras is wit met een groene kop en rond met een stompe voet. Het blad is heelbladig en blijft zeer lang groen en gezond. Het heeft goede alternariaresistentie en een goede vorstresistentie.

SAMSON

De knol van dit tetraploïd ras is een halflange witte blauwkop. Het heeft een ingesneden blad en een overwegend stompe voet. Het is matig bestand tegen zware nachtvorst. De drogestofopbrengst is goed. Het ras is geschikt voor een vroege oogst.

WHITE STAR

De knol van dit ras is wit en rond met een stompe voet. Dit ras heeft een goede nachtvorstresistentie. Het blad is heelbladig en blijft zeer lang groen en gezond.