Groenbemesting

Een groenbemestingsgewas of groenbemester heeft een gunstige invloed op de structuur van de grond, dit komt het bewerken van de grond en de opbrengsten ten goede. Dit is vooral van belang bij een éénzijdig bouwplan, zoals de teelt van veel hakvruchten. Tevens wordt de opbrengst verhoogd door onder andere stikstof die geleidelijk vrij komt. Groenbemesters worden voornamelijk als stoppelgewas geteeld. Het gebruik van rassen gele mosterd (Sinapis alba) of bladrammenas (Raphanus sativus) die resistent zijn voor schadelijke aaltjes verkleint bovendien de kans op ziekten en plagen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan beperkt worden. Door de juiste toepassing van bepaalde rassen is het reducerend vermogen op de aaltjespopulatie gelijk aan zwarte braak of chemische grondontsmetting.

Bietencysteaaltje (BCA)
Het bietencysteaaltje (BCA) kan grote problemen veroorzaken in de teelt van met name suikerbieten, koolzaad, koolsoorten, rode bieten en spinazie. Door gebruik te maken van een BCA- resistente groenbemester kan de schade aan het volggewas worden beperkt. Om deze BCA-resistente producten snel te herkennen hebben wij een speciaal BCA-logo ontworpen. Als dit logo op de verpakking staat betreft het een product met de hoogste categorie van aaltjesbestrijding, namelijk BCA 1. Deze categorie geeft de hoogst mogelijke aaltjesreductie. De volgende categorie is BCA 2 en dan volgen “niet-resistente rassen”.

 

Dubbelresistent
De rassen die als dubbelresistent worden aangemerkt zijn niet alleen resistent voor het bietencysteaaltje maar daarnaast zijn ze ook resistent voor Meloidogyne chitwoodii en fallax.

Logo multiresistent