Bladrammenas

Bladrammenas - Raphanus sativus - Oil seed radish - Őlrettich - Radis oléifère
Zaaizaad hoeveelheid
25kg/ha zware grond 20 kg/ha lichte grond
Zaaitijd
Voorjaar tot laat in de zomer
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals granen
Bemesting
60-80 kg N/ha na granen. Zandgrond 40kg N/ha na zaaien, 40 kg N/ha 1 maand na kieming
Rassen
Adios, Adventure, Anaconda, Baracuda, Bokito, Cobra, Doublet, Edwin, Final, Nemaflex, Radical, Terranova en Triangel

Bladrammenas is een vorm van rammenas die niet of weinig knol draagt. Het gewas heeft een snelle beginontwikkeling. Afhankelijk van het ras bloeit het vroeg of laat. Een laatbloeiend ras komt bij stoppelzaai meestal niet meer in bloei. De rassen bladrammenas van Joordens blijven vrij kort waardoor ze gemakkelijk ondergeploegd kunnen worden. Door de snelle beginontwikkeling is bladrammenas ook bij late zaai een goede groenbemester. Het kan tot en met de eerste helft van september gezaaid worden. Door het inkruisen van resistenties voor nematoden zoals Heterodera schachtii en Heterodera betae zijn onze rassen geschikt om te gebruiken als biologische bestrijding tegen diverse bodemziekten en plagen zodat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen beperkt kan worden.

ADIOS - ANACONDABARACUDABOKITODOUBLETEDWINFINALNEMAFLEXRADICAL - TERRANOVA

DOUBLET

Dit ras is speciaal gekweekt om meerdere nematoden te reduceren, het heeft een unieke combinatie van de hoogste resistentie voor bietencysteaaltje en wortelknobbelaaltje. Doublet produceert een penwortel die wel tot 2 meter diep kan gaan. Deze wortel verbetert de structuur van de bodem. Dit ras is bestand tegen 6 graden vorst. Doublet is in een vroeg stadium al een bladrijk gewas en is makkelijk onder te werken voor een maximale benutting van organische stof. Het ras is resistent voor knolvoet. Doublet bloeit laat en zet geen zaad als het in augustus is gezaaid.

Doublet is resistent voor:

 • Heterodera schachtii (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 1  
 • Heterodera betea (BCA)                    
 • Meloidogyne chitwoodi en M. fallax (maïswortelknobbelaaltje en bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)
 • Meloidogyne javanica (tropisch wortelknobbelaaltje)
 • Paratrichodorus allius, paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)

Doublet is niet-waardplant voor:

 • Globodera rostochiensis & G. Pallida (aardappelcysteaaltje)
 • Heterodera avenae (graancysteaaltje)
 • Heterodera goettingiana (wortelcysteaaltje)
 • Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)
 • Ditylenchus destructor (destructoraaltje)
 • Tabaksratelvirus (TRV)

 TERRANOVA

Dit ras is gekweekt om een groot aantal nematoden te verminderen. Terranova is bestand tegen maximaal 8 graden vorst. Terranova is erg bladrijk in het beginstadium, is makkelijk onder te werken en resistent voor knolvoet. Het ras heeft een unieke resistentie voor het (sub) tropische wortelknobbelaaltje M. incognita en M. javanica. Terranova bloeit zeer laat.

Terranova is resistent voor:

 • Heterodera schachtii (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 2
 • Heterodera betea (BCA)                    
 • Meloidogyne chitwoodi and M. fallax (maïswortelknobbelaaltje en bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)
 • Meloidogyne incognita and javanica (tropisch wortelknobbelaaltje)
 • Paratrichodorus allius, paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)

Terranova is niet-waardplant voor:

 • Globodera rostochiensis & G. Pallida (aardappelcysteaaltje)
 • Heterodera avenae (graancysteaaltje)
 • Heterodera goettingiana (wortelcysteaaltje)
 • Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)
 • Ditylenchus destructor (destructoraaltje)
 • Tabaksratelrirus (TRV)

ANACONDA      

Het ras Anaconda combineert een dubbele resistentie; BCA2, M. chitwoodi en M. fallax en een snelle beginontwikkeling. Dit ras bloeit midden-laat met witte bloemen. Dankzij de hoge beginontwikkeling heeft het een groot potentieel om vlot voldoende biomassa te vormen.

FINAL

Dit ras heeft het hoogste niveau van bietencysteaaltjesresistentie. Daarbij is het zeer gevoelig voor vorst, een eigenschap die op prijs wordt gesteld  door telers die het gewas in de winter laten staan. Er is geen extra bewerking meer nodig om het gewas af te laten sterven.

ADIOS

Dit ras is zeer resistent voor het bietencysteaaltje (BCA1). Hoewel het een wat langzame starter is, bloeit het laat en zet het geen zaad als het in de stoppel gezaaid is. Zeg maar Adios tegen de bietencysteaaltjes!

NEMAFLEX

Dit is een zeer kort ras met BCA2 resistentie. Het bloeit later dan welk ander ras ook. Omdat het zo'n kort ras is, is het heel makkelijk in te werken. De bloemen zijn wit met een beetje paars.

BARACUDA

Dit nieuwe ras combineert een snelle beginontwikkeling met een late bloei en resistentie voor het bietencystaaltje (niveau 2). Het heeft een vlotte grondbedekking zodat het een ideaal ras is als groenbemester.

BOKITO

Dit ras produceert veel biomassa in een korte tijd. Als een toename van organische materiaal Uw doel is, is Bokito het antwoord. Bovendien is het resistent voor bietencysteaaltjes. Het kan weer hergroeien na maaien.