Ethiopische mosterd

Ethiopische mosterd - Brassica carinata - Abyssinian mustard - Abessinischer Senf - Moutarde Éthiopienne
Zaaizaad hoeveelheid
15 kg
Zaaitijd
Voorjaar tot begin herfst
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals bij granen
Bemesting
60 kg N/ha
Rassen
Cappucchino, Carbon, Cartoon en Utopia

Eén van de laatste nieuwe groenbemesters binnen de Brassicafamilie is Ethiopische mosterd. De naam van dit bladrijke gewas is terug te voeren op het gebruik voor menselijke consumptie in Ethiopië. De moderne rassen zijn met name geschikt voor biofumigatie en game cover.

Door hoge gehaltes aan glucosinolaten (o.a. Sinigrin) is het ras Cappucchino uitermate geschikt voor deze toepassing.  

Ethiopische mosterd is vorstgevoelig, maar minder dan bijvoorbeeld gele mosterd.

Binnen het rassenportfolio van Joordens zijn rassen beschikbaar die 60 dagen of zelfs 90 dagen na zaai bloei vertonen, dit met behoud van een goede beginontwikkeling.

CAPPUCCHINO - CARBON - UTOPIA

CAPPUCCHINO

Cappucchino is een laat bloeiend ras mosterd dat gevoelig is voor vorst. De bodemstructuur en drainage worden verbeterd door de lange penwortel. Het ras produceert veel biomassa. Samen met hoge gehaltes aan het glucosinolaat sinigrin heeft Cappucchino een heel goed biofumigatiepotentieel. Cappucchino presteert het best in wat gematigde klimaten.

 UTOPIA

Dit ras bloeit erg laat. Als mengsel met Alexandrijnse klaver kan het gebruikt worden als stikstofbinder waarbij klaver de stikstof fixeert. Het gewas/mengsel kan al in de periode juni/juli gezaaid worden zonder dat het dat seizoen nog bloeit. De combinatie met Alexandrijnse klaver geeft de mogelijkheid om stikstof te fixeren en vast te leggen voor het nieuwe teeltseizoen.

CARBON

Dit ras bloeit laat, heeft een snelle beginontwikkeling en veel biomassa. Het heeft een typische paars rode kleur en het is daardoor ook ideaal voor wildmengsels.