Raketsla

Raketsla - Eruca sativa - Rocket lettuce - Őlrauke - Roquette
Zaaizaad hoeveelheid
10 kg/ha
Zaaitijd
Tot einde zomer
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals bij granen
Opmerking
Inwerken laat in de herfst
Ras
Trio en Tiara

De nieuwste crucifere groenbemester in onze portfolio is raketsla. Dit is een vrij laat bloeiende groenbemester met een gemiddelde beginontwikkeling. Dit gewas moet niet te laat in het seizoen gezaaid worden om nog voldoende biomassa te kunnen produceren.

Raketsla is net als bladrammenas een dubbeldoel gewas op ziekte- en plagenbestrijding.

Het ras Trio is geschikt voor gebruik als biologische bestrijder van cysteaaltjes H. schachtii en betae, daarnaast is er bestrijding van wortelknobbelaaltjes M chitwoodi en incognita.

Door hoge gehaltes aan glucosinolaten is dit gewas ook in te zetten voor biofumigatie.

De combinatie bladrammenas met Trio geeft zowel bestrijding op eerder genoemde nematoden als biofumigatie-effect na inwerken.

Trio