Voederbieten

Voederbieten - Beta vulgaris - Fodder beet - Futterrübe - Betterave fourragère
Zaaizaad hoeveelheid
80.000 zaden/ha
Zaaitijd
Vroeg in het voorjaar
Zaaidiepte
2-3 cm
Rij-afstand
50 cm
Bemesting
Rassen
Brigadier, Zentaur poly

Voederbiet is een uitstekend voedergewas met een hoge opbrengst. Door de goede smakelijkheid wordt een hoge ruwvoeropname bevorderd. Er moeten ruim 70.000 planten per hectare aangehouden worden. Een teveel aan planten leidt tot kleinere bieten met kans op meer grondtarra. Te weinig planten gaat ten koste van de opbrengst, ook als de bieten per stuk wat zwaarder zijn. Voederbietenzaad is onder te verdelen in twee klassen, éénkiemig zaad (monogerm) en meerkiemig zaad (multigerm). De éénkiemige rassen kunnen meteen op eindafstand gezaaid worden terwijl meerkiemige rassen gedund moeten worden. Of voederbieten goed machinaal te rooien zijn is afhankelijk van de vorm, de vertakking en de lengte van de wortel van de plant.
De houdbaarheid van de voederbieten bij aparte bewaring wordt bevorderd door niet al te vroeg te rooien, zo hoog mogelijk te koppen of alleen te ontbladeren, niet alle grond te verwijderen en de bieten zo weinig mogelijk te beschadigen.